اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

ترسم را

زیر آفتاب داغ تابستان

روی ترکه های گره خورده ی تاک

آویختم

قاصدک بی خیالی به آن آویخت

حالا این ترس آفتاب خورده

پیام آور باغ شده است

 


لیلی..