اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


از خودم

دوستان خوبم که کم و بیش اینجا میایین.. مدتیه که دسترسی قابل قبولی به اینترنت ندارم و خیلی دیر به دیر میتونم بیام اینجا..امیدوارم به زودی برطرف بشه..به هر حال خوبم و از لطفتون بی نهایت ممنون..و مطمئن باشین که نوشته هاتون رو میخونم تا جاییکه ممکنه!


لیلی..