اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بی عدالتی!!!

اوضاع احوال شرکت خرابه و کسانی که مرخصی زیاد طلبکارن بزور باید برن مرخصی... یکی نیست تکلیف اونایی که یه چیزی هم بدهکارن ، و تازه کسی نیست جاشون اینهمه کار مهمو بکنه چی میشه پس؟؟


لیلی..