اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


روابط محکم خانوادگی؟؟؟

اینکه خواهر و برادری از هم خوششون خوشش نمیاد، حتی بگو حالشون از هم بهم میخوره ،یکی شماره تلفن اون یکی رو بزنه رو کارت ویزیت و زیرش هم بنویسه شبی چقدر، و خیلی جدی با مشخصات و سن وسال پخش کنه تو سطح شهر اصلن برام قابل هضم نیست! و اینکه  همبازیشون بودم در سالهای کودکی و حتی از نزدیکتر خودشون و خوانوادشون رو میشناسم خیلی بیشتر حالمو بد میکنه ... هرچی دوروزه سعی میکنم خودمو راضی کنم که بابا ایندوتا معلوم نیست چه زخمهایی خوردن و چه عقده هایی دارن باز تو کتم نمیره...


لیلی..