اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


فعلن، مرخصی نمیخوام!!

وقتی یه روز تعطیل به هوای درست کردن یه روز متفاوت و یه صبحونه ی متفاوت، دهن و زبونت جوری بسوزه که تا یه هفته به سختی آب دهنتم غورت بدی ؛ کمی بعدتر عصر یه روز کاری خسته کننده که میخوای فضایی متفاوت رو در کنار دوستانی یکرنگ پیدا کنی، با مخ جوری بری تو زمین که نفست بند بیاد ...بد نیست به فکر بیفتی که متفاوتی وجود نداره ، اشکال از جای دیگست !

ولی خودمونیم ، خدا خیلی زود و به شدت جوابم رو میده ها ...شکر!


لیلی..