اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


از خودم بپرس

میگما، میشه بی عاشقی زندگی کرد؟ خیلیا که میتونن ؛پس لابد شدنیه !؟

یه امتحانی بکنیم؟ وسط راه نزنی زیرش ! گفته باشما !!!

 

پ.ن. هی دختر جان، لطفن زود برگرد!


لیلی..