اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


آفتاب از کدوم طرف در اومده م ه ر ب و ن شدی؟؟

خودم و خودت؛ ‌خداییش من که نفهمیدم چطور شد؟؟

ومن‌ ِ خر که باز فیلَم میخواد یاد هندستون کنه!


لیلی..