اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


مقدار ناچیزی سرخوشیم ما!

اینکه یه روز ابری نری سر کار و به جاش با دوتا دوست قدیمی ناهار بخوری و ٢-٣ساعتی گپ سیری بزنی ،‌حتی اگه بقیه روز و انقدر کارداشته باشی که شب از خستگی غش کنی ،خودش یه دنیا میرزه !

امروز صبح انقدر سرحال بودم که فکر میکردم از یک مرخصی طولانی برگشتم! البته بخشی ازین ذوق زدگی شاید هم مربوط به خواب دیشبم باشه که دیدم خودمو از شرکت بازخرید کردم و بابتش سه میلیون تومن گرفتم به اضافه ی یک بی ام و ی سفید !!!!!!!!!!میشه خوابم رو تعبیر کنید لطفن؟؟

پ.ن. بی ام و سری M3 !


لیلی..