اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


..

خدایمان خواسته گویا که آدممان را یافته باشیم.

 


لیلی..

همسفر

دل رفتن نداشته ام هرگز

با تو شاید اما دیگرگونه باشد

 


لیلی..

دزدیدن مرده و پرتقال فروش

کوتوله ها که شنا بلد نیستند، چون نمیتوانند شنا کردن دیگران را ببینند راه دریا را میبندند.


لیلی..

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید

عاشورای کربلا با امام حسین و ٧٢ تن از یارانش جاودان شد..عاشورای ایران با ٧٢ میلیون چه میشود؟؟


لیلی..

ترس

تمام ترسی که اینهمه سال از فکر کردن به آنهم وحشت داشتم، یکدفعه روی سرم هوار میشود.. آیا تمام میشوم؟

 

دو روز بعد نوشت. تمام نشدم!


لیلی..

 

ای کاش یه روزی بیاد که بتونم هردوشون رو به خاطر همه ی این سی و چند سال ببخشم.


لیلی..