اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بیچاره ایران!

من ایران را دوست دارم

و

حالم از روزنامه ی ایران و دروغهای آشکارش به هم میخوره.. دروغ گفتنی که این روزها همه گیر شده به یمن حضرات..

انقدر این روزنامه ی دولتی مزخرف مینویسه که به ضرب و زور اخبار صدتا یه غاز حوادث و ارسال مجانی با سفارش ساندویچ و پیتزا هم باز، نخونده سر از سطل آشغال در میاره. محبوبیت تا این حد؟

 


لیلی..

بهاره ، آی بهاره !

 

تنم خسته س، ولی دل جونه کرده

نگفتم کنج بوم خونمون باز

پرستویی غزلخون لونه کرده ؟

نم بارون و جادوی بنفشه

لباسی نو تن این خونه ی ویرونه کرده

بهاره ، آی بهاره ..


لیلی..

کسی گفته بود "دختر بهار" م من!

هر بلایی هم که سرم بیاد و هرقدر هم که حالم خراب باشه و بی پول و دل پر غصه و کار زیاد و هزار سودای محال در سر، بازم بوی بهار که میاد هرچی رنگ تیره و خاکستری و غمه با خودش جارو میکنه ..انگار نزدیک اومدنش که میشه دوپینگ میکنم، یه جورایی..

پ.ن. نمیدونین چه ذوقی داره که قراره برم واسه پری سا عیدی بخرم!


لیلی..